ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2019

Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ представя безплатна книга, достъпна онлайн, която позволява на всеки любител да се наслади на астрономическите събития през 2019 г.

„Гид на любителя астроном“ за 2019 г., отпечатан от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, съдържа информация за предстоящите през годината по-забележителни астрономически явления, като е отделено повече внимание на условията за тяхното наблюдение от България. Автор на изданието е Пенчо Маркишки, познат с постиженията си в оптиката, астрономията и астрофотографията. Същият е автор на множество статии в редица национални и чужди научнопопулярни издания. Пенчо Маркишки работи като оптик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и в катедра „Астрономия“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Книгата съдържа и няколко авторски статии, посветени на различни теми от астрономията и астрофотографията. Целта е информацията да бъде полезна за широк кръг читатели, проявяващи интерес към астрономията, и за любителите астрономи при планирането на техните наблюдения. Сред разглежданите в „Гид на любителя астроном“ за 2019 г. теми са:

  • Какво не знаем за всекидневните и ежегодни астрономически явления?
  • Какви по-интересни явления ще ни предложи звездното небе през 2019 г.?
  • Какво са метеорните потоци кои ще са най-интересните такива през тази година?
  • Какво можете да постигнете с красивото хоби на астроном-любител?
  • Идеи и особености при фотографиране на пълни лунни затъмнения

В книгата ще намерите информация и за част от актуалните научни проекти, по които работят учените от катедра „Астрономия“ към ФзФ на СУ в партньорство с колеги от България и света.

Можете да изтеглите книгата „Гид на любителя астроном 2019“ напълно безплатно оттук.

Изданието е финансирано със средства съгласно договор Д01-157/28.08.2018 г. с Министерство на образованието и науката за проект за „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)“, част от Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.). Подкрепа в разработката на част от текстовете е оказана съгласно договор Д01-153/28.08.2018 г. с МОН и договор ДН18-10/2017 г. с Фонд „Научни изследвания“.Scroll to Top