Практически сбирки към кръжока по астрономия

Катедра Астрономия организира допълнителни сбирки към кръжока, които имат практическа и образователна насоченост. Практическата част на кръжока се провежда в сряда от 19:30 ч., през седмица, в Астрономическата обсерватория на СУ. Програмата е подходяща за деца над 12 г., както и за възрастни с интерес към астрономията. За разлика от основната част на кръжока (сбирките в четвъртък), практическата му част ще бъде достъпна само с предварително записване, като максимумът е 20 кръжочници. Програмата ще се води основно от студенти и докторанти към катедра Астрономия. Всички сбирки на кръжока са с вход свободен.

Програмата за цялата учебна година включва разнообразни теми.

  1. Ориентиране по небето
  2. Как да използваме звездни карти?
  3. Видове календари
  4. Как да си направим телескоп?
  5. Тайните на астрофотографията
  6. Как да наблюдаваме метеори?
  7. Защо звездите са цветни?
  8. Демонстрации на физични закони

Приемат се записвания до запълване на капацитета от 20 човека, на възраст над 12 год. Записванията за всяка дата са отделни. Пълната програмата може да откриете тук.

Линковете за записване за останалите дати, ще бъдат обявени допълнително. За повече информация или отписване, моля пишете на dep.astronomy[at]gmail.com.

Scroll to Top