Платени дневни посещения в обсерваторията от 12:00, 13:00 u 14:00 часа (без записване)
Категории: