Кръжок по астрономия

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от есента на 1900 г. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.

Новини

Актуални информация за дейности и събития на катедра Астрономия.

История

Астрономическата обсерватория на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ бележи началото на възраждащите се култура, наука и образование в младата българска държава след Освобождението. Тя е значително постижение за Университета и за българската наука в началото на века.

ИНструментариум

 В големия купол на Обсерваторията се намира първият в България телескоп на постоянен фундамент. 6 инчовият (152mm) рефрактор е с фокусно разстояние 2200 mm и екваториална монтировка. Произведен е от фирма „Grubb“ и е монтиран в големия купол на Обсерваторията през 1897 г.  през 1897 г. Използван е дълги години за практически упражнения в редовното обучение на студентите по Астрономия. Използван е и с научни цели, най-вече през първата половина на миналия век.

НАМЕРЕТЕ НИ

Scroll to Top