Провери календара

Можете да посетите обсерваторията, като проверите за налични събития в календара ни

Заяви посещение

Заяви група за дневни и вечерни посещения -
между 6 и 24 човека.
тел. +359 886 300 600

Публични събития

Кръжок или Ден на отворените врати - изберете подходящото за Вас