Инструментариум

Слънчев телескоп

Катедра Астрономия разполага с телескоп за наблюдения на слънчеви протуберанси, благодарение на дарение от фондация „Комунитас“ от 2018 г.

14 инчов телескоп- Celestron

14 инчов (356 mm) Шмид – Касегрен телескоп с фокусно разстояние 3910 mm – CGE-1400 – Celestron . Вторично огледало – 4.5 инча (114.3 mm). Максималното увеличение е 830 пъти. Граничната видима звездна величина – 15.3.
Телескопът се използва за демонстрации и обучение.

6 инчов (152 mm) рефрактор

6 инчовият (152mm) рефрактор е с фокусно разстояние 2200 mm и екваториална монтировка. Произведен е от фирма „Grubb“ и е монтиран на постоянен фундамент в големия купол на Обсерваторията през 1897 г. Това е първият телескоп на постоянен фундамент в България.

Scroll to Top